Raport annab hea ülevaate valdkonna hetkeseisundist läbi erinevate osapoolte nägemuse. On huvitav lugeda asjatundja kommentaari koos ekspertide paneeli ja juhtide küsitluse kokkuvõttega ja KPMG kommentaar üldise majanduskliima konteksti sissetoomisega aitab tervikut paremini mõista. Valdkonna kvartaalne trendiraport annab väärtuslikku informatsiooni ostjate käitumise, sõidukite registreerimiste ja töötasu ja töötajate arvu muutuste kohta sektoris. Kõige huvitavamad on kommentaarid ja küsitluse kokkuvõtted. Soovitaksin kindlasti raportit ka teistele.

Raport annab põhjaliku ülevaate valdkonna seisust ja suunast. Kaks korda aastas analüüsime oma valdkonna seisu, tugineme Infopanga raportile, mis annab võimaluse operatiivselt analüüsida turgu.

Lisaks võtame ka konkurentide majandusnäitajad ja kõrvutame need oma ettevõttega. Näeme ära kus asume võrreldes teistega.

Infopanga raport on turul ainus, kust saab kiire ülevaate kogu sektoris toimuvast. See säästab meie aega, sest allikaid on palju ja raportis on kogu kättesaadav info pandud kokku üheks kompaktseks dokumendiks. Samuti on raport nö kohaloleku kontroll – kas meie teadmised ja mõtted lähevad kokku raporti sisuga. Positiivne on seegi, et ettepanekuid, mida teisiti teha, võetakse kuulda. Nii saab ettevõtja koostöös Infopangaga raporti enda jaoks veel paremaks muuta.