Koostöö erialaliitudega

Hindame kõrgelt erialaliitude ja katuseorganisatsioonide teadmisi ja pädevust oma valdkondade tundmisel. Otsime nendega pidevalt erinevaid koostöövõimalusi, et meie raportid oleksid ettevõtjatele veel kasulikumad. Arvestame erialaliitude soovitusi nii raportite valimite koostamisel kui ka juhtide küsitluse läbi viimisel. Omalt poolt pakume kutseorganisatsioonidele rätseplahendusena koostatud raporteid, mis arvestavad väga täpselt sektori ettevõtete arenguvajadusi.
Mitmete liitudega on meil head sidemed ja paljude liitude juhid on meie raportite tiimi väärikad konsultandid.
Oleme avatud koostööks ning pakume kutse- või erialaorganisatsioonidele selleks erinevaid võimalusi. Kirjuta ja uuri lisaks