Katusetööd

Raporti sisukord

 • 1. Info tellijale

Raporti lisad

 • Katusetood_aastaraport.pdf

 • IIIKV_Katusetood.xlsx

Sektori konkurentsiraport

 • Ilmumisaeg III kvartal 2022

Oluline selles raportis:

 • eelmise aastaga võrreldes prognoosivad juhid kasvu kolmele näitajale, samal tasemel püsimist ühele näitajale ning kahanemist kahele näitajale;
 • turuosaline: jahenemiseks tuleb valmis olla;
 • audiitor: keskmise brutopalga kiire kasv koos kasumlikkuse hüppelise kasvuga viitab selgelt tööstusharu kui terviku tervise paranemisele;
 • sektori palgakasv oli Eesti keskmisest kaks korda kiirem.

Edasi lugemiseks:

 • 370.8 €

  Raporti ühekordne tellimus
 • 239.7 € / kvartal

  Raporti püsitellimus